Search

// The Seafarers' Health Information Programme

Ensayo Ukol sa Pagkalma

Calm the body and mind in times of stress with relaxation and controlled breathing.

Pinagsama ng aming bagong audio relaxation exercise ang muscle relaxation at controlled breathing technique. Ang magkasabay na paggamit ng mga ito ay tumutulong sa iyong isipan na iugnay ang relaxation sa kontroladong paghinga. Ibig sabihin, kung kailangan mong magrelaks nang madalian, maaari kang huminga nang mabagal at malalim mula sa iyong mga baga, habang pinapaalalahanan ang iyong sarili na magrelaks at alisin ang tensyon mula sa iyong mga kalamnan. Tulad ng anumang bagong kasanayan, kailangang maglaan ng oras upang matutong magrelaks.

Magsanay isang beses kada araw, sa loob ng 10 araw hanggang 2 linggo, upang makuha ang kabuuang benepisyo ng pamamaraang ito. Ang pagsasanay na ito ay tumatagal ng 15 minuto.

Stay up to date with ISWAN's monthly email newsletter

We are grateful to our main funders for their continued support: