Search

// The Seafarers' Health Information Programme

Mga Hakbang tungo sa Positibong Mental Health

There are some simple steps you can take to take care of your mental health while you're on board.

May iba’t ibang bagay na maaaring makaapekto sa mental health (kalusugang pangkaisipan) ng isang seafarer. Kabilang dito ang stress mula sa trabaho, pressure mula sa pamilya, limitadong shore leave at marami pang iba. Dagdag pa rito, mahirap din para sa isang seafarer na makakuha ng tulong o suporta habang sya ay nasa dagat.

Dinidetalye ng self-help guide na ito ang mga kakayahan, pagsasanay at mga stratehiya na naglalayong gabayan ang iyong emosyon, sa mga pagkakataong ikaw ay nalulungkot, nalulumbay o nakakaranas ng salimuot sa buhay.

Stay up to date with ISWAN's monthly email newsletter

We are grateful to our main funders for their continued support: