Search

// The Seafarers' Health Information Programme

Pangangasiwa sa Tensiyon at Mahimbing na Tulog sa Dagat (inilathala sa English)

Aims to help seafarers understand stress and offers practical strategies to cope effectively.

Kinakaharap ng mga seafarers ang mga natatanging hamon kabahagi ng ibang propesyon. Katulad na lamang ng matagal na panahong pagkakawalay sa kanilang pamilya, pamumuhay at pagtatrabaho sa iisang lugar, masamang panahon at maging ang panganib na dulot ng mga pirata sa dagat. Ang pagkaranas ng matinding pagod o tensiyon ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan. Kaya mahalagang malaman kung paano ito pangangalagaan.

Layunin ng self-help guide na ito ang matulungan kang maunawaan ang stress o tensyon at ang mga maaaring epekto nito, gayundin ang praktikal na pamamaraan upang matukoy at malampasan ng maayos ito. Ang self-help guide na ito ay nagbibigay din ng payo kung paano pangangasiwaan ang matinding pagod at kung paano magkaroon ng mahimbing na pagtulog. Maaaring hindi mo kontrol ang mga bagay katulad ng pangangasiwa ng rota o trabaho at bilang ng crew sa barko, subalit ang mga payong ito ay maari mong magamit upang mabawasan ang sanhi ng sobrang pagkapagod at mapangalagaan ng maayos ang iyong pagtulog o pagpapahinga.

Stay up to date with ISWAN's monthly email newsletter

We are grateful to our main funders for their continued support: