Search

// The Seafarers' Health Information Programme

Poster - Psychological First Aid (English)

Psychological First Aid poster

Download

Produced with Consultant Clinical Psychologist Dr. Pennie Blackburn

Ang poster na ito ay nag-aalok ng sikolohikal na mga tip upang matulungan ang mga seafarers na matukoy at makayanan ang stress sa kanilang sarili at sa iba. Ito rin ay pinapahiwatig ng iba’t ibang mga organisasyon na nagbibigay ng suporta sa mga seafarers sa buong mundo.

Stay up to date with ISWAN's monthly email newsletter

We are grateful to our main funders for their continued support: