Search

// The Seafarers' Health Information Programme

Medical booklet

Ang pagkakaroon ng seafarers ng kaalaman kung saan hihingi ng tulong medical ay isang napakahalagang bagay upang masiguro ang kanilang kapakanan

Stay up to date with ISWAN's monthly email newsletter

We are grateful to our main funders for their continued support: